Support

Klik op ‘instellingen’ – rechts bovenaan je pagina.
Klik dan op ‘Paginarollen’ in het linker menu
Bij ‘Een nieuwe paginarol toewijzen’ begin je met de naam te type van wie je gaat toevoegen en kies beheerder.
Klik op ‘Toevoegen’